Financiƫle informatie, links en rekenmodules
donderdag 30 mei 2024
/srv/www/shared/include/advertentie.php:134
User Notice: Kan advertentie 'LiberoAankoopWebinar-blauw' niet ophalen: Resolving timed out after 1000 milliseconds

'Stapeling regels banken leidt tot horror-scenario'

* MKB >
* Nieuws >
* Nieuwsbericht

'Stapeling regels banken leidt tot horror-scenario'

04 oktober 2012
'Stapeling regels banken leidt tot horror-scenario'

De nieuwe eisen en regelgeving voor Nederlandse banken is een horror-scenario voor de Nederlandse economie en woningmarkt. Volgens onderzoek van KPMG zal de nieuwe regelgeving een krimp van 200 mld. euro op de bankenbalansen opleveren. Hierdoor komt minder (en duurder) geld beschikbaar voor
kredietverlening aan bedrijven en voor hypotheekverstrekking, vrezen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Grote effecten
Uit het onderzoek in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland blijkt dat de stapeling van regelgeving voor de banken grote effecten zal hebben. Zo moeten banken substantieel meer kapitaal aanhouden en worden ze geconfronteerd met hogere financieringskosten. Ook zal de rapportagedruk sterk
toenemen. Volgens KPMG toont het onderzoek aan dat het voor banken onmogelijk is om met uitsluitend kostenbesparingen aan de eisen te voldoen.

Hypotheekschuld
Uit het onderzoek blijkt ook dat de noodzaak om de balans te krimpen vooral veroorzaakt wordt door de eis meer langlopende financiering aan te houden voor hypotheken. Zo'n 30 procent van de balans van een bank bestaat uit hypotheken. Omdat in Nederland de hoge hypotheekschuld niet gedekt wordt
door spaardeposito's ontstaat een probleem.

Pensioenfondsen
De ondernemersorganisaties constateren dat Nederland unieke is in situatie het hebben van veel lange financiering die beschikbaar is bij de pensioenfondsen. De pensioenfondsen kennen echter zo hun eigen problemen die om een oplossing vragen, aldus de ondernemingsorganisaties. `Banken moeten
daarom ontlast worden van de molensteen van de financiering van langlopende hypotheken door het benutten van de pensioenbeleggingen.' Pensioenfondsen moet perspectief worden geboden door het huidige procyclische pensioencontract met het bijbehorende afstempelen en premieverzwaring te verlaten
en in te ruilen voor een nieuw pensioencontract dat generatieproof en maatschappelijk houdbaar is en stabiele premies kent.

Europese bankenunie
Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet de schade van de nieuwe regelgeving voor banken aan de Nederlandse economie en woningmarkt worden beperkt. Bijvoorbeeld door geen bankbelasting te hanteren die de kredietverlening aantasten. Ook moet er geen hoger depositogarantieplafond komen dan in
Brussel wordt vastgesteld. `Wel is het van belang om te komen tot een Europese bankenunie en daarmee een betrouwbare, open Europese bankomgeving die Nederlandse banken in staat stelt in andere Europese landen opgehaald spaargeld in te zetten voor de financiering van de Nederlandse economie.'

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning