Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 30 mei 2024

Verbond wil vangnetregeling voor klanten intermediair

Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, pleit voor het opzetten door intermediaire brancheorganisaties van een vangnetregeling voor klanten van intermediairbedrijven die failliet gaan of hun dienstverlening beëindigen. "Noem het, analoog aan Bouwgarant in de bouwwereld, een 'Adviesgarantregeling' die ervoor kan zorgen dat de klant erop kan rekenen dat zorgplicht wordt overgenomen en voortgezet."

De Boer lanceerde zijn plan vandaag op het Nationale Hypotheekcongres in Den Haag. "Hoe zit het met de zorgplicht als bijvoorbeeld een intermediair failliet gaat? We kunnen de klant op dat punt natuurlijk niet aan zijn lot over laten als die een complexe levenpolis met een looptijd van 10 of meer jaar heeft en de adviseur houdt ermee op", zo hield hij zijn gehoor voor. "Dit levert voor de bedrijfstak een groot risico op in de levenmarkt, zeker als dit massaal zou gebeuren, dus daar moet echt iets geregeld worden zodat de klant niet de dupe wordt."

De zorgplicht "ineens over de schutting gooien" bij de verzekeraar noemt De Boer "onzin". "Waarom maakt de advieswereld, in casu Adfiz of OvFD, niet een soort vangnetregeling? We zien dit zelfs als een USP voor intermediaire organisaties. Wij bieden onze hulp aan bij de verdere uitwerking hiervan."

De Verbondsdirecteur gaf tevens het startsein voor de site www.verbondoverdistributie.nl, waarop alle relevante informatie over het nieuwe beloningstelsel en de relatie tussen intermediair en verzekeraars is verzameld. 

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning